Extra toelichting

  • We ondersteunen positieve ontwikkelingen rondom individu, groep en samenleving. Praktisch betekent dit dat verschillende trajecten worden geboden voor de ontwikkeling van het individu (coaching), een organisatie of groep (training/cursus, verandertrajecten) of samenleving (bijeenkomsten, projecten).
  • Wij geven samen een netwerk van ondernemende professionals vorm met een gezamenlijke visie. Alle activiteiten zullen plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van professionals, ieder met een eigen discipline en bijbehorend ondernemerschap. Samen geven wij inhoud aan de visie en zorgen voor onderlinge verbinding.
  • Het gebouw heeft een entree met een open karakter, met de uitnodiging om verder kennis te maken èn de mogelijkheid daar verder in uitgedaagd en (gespecialiseerd) begeleid te worden. Alles in warm-zakelijke, creatieve sfeer, positieve vibe, van open (uitnodigend) – naar gespecialiseerd (uitdagend).

Kortom: een stimulerende plek (‘hotspot’) creëren voor de groei van mensen.